Tìm Kiếm

24 tháng 7, 2014

MỆT... VÀ....KHÔNG MỆT...


Vui cười không mệt, buồn phiền mới mệt   

Yêu thương không mệt, ghen ghét mới mệt  

Chân thật không mệt, gian dối mới mệt  

Tương ái không mệt, tương tàn mới mệt  

Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt  

Khoan dung không mệt, khó khăn mới mệt  

Khiêm nhường không mệt, khoe khoang mới mệt  

Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt,  

Đơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt  

Tương tư không mệt, đơn phương mới mệt  

Chung tình không mệt, Đa tình mới mệt  

Tình bằng hữu không mệt, tư tình mới mệt  

Chân thành không mệt, giả dối mới mệt  

Được mất không mệt, tính toán mới mệt  

Thể chất mệt không phải mệt, tâm can mệt mới mệt  

Đọc những điều này không mệt, thực hành mới mệt. 

(st)