Tìm Kiếm

5 tháng 6, 2014

Tỷ lệ người Công Giáo tăng nhanh hơn tỷ lệ dân số trên toàn cầu

Theo thống kê mới nhất từ Vatican, hiện nay có 1.229 tỷ người Công Giáo trên thế giới, tức là gia tăng 10% theo thống kê năm 2005. Giáo Hội đã phát triển nhanh nhất ở châu Phi, nơi số người Công Giáo đã tăng 29% Trong khi đó, châu Âu là khu vực duy nhất số người Công Giáo sụt giảm.

Các con số thống kê này dựa vào số liệu Tòa Thánh có được từ các Hội Đồng Giám Mục các nước vào tháng Mười Hai năm 2012. 

Thống kê mới cho thấy số lượng các linh mục đã tăng từ 406,000 vào năm 2005, lên 414,000 ngàn vào cuối năm 2012. Con số các vị Giám Mục cũng tăng với một tốc độ tương tự và đã lên đến 5,000 Giám Mục, trong khi đó số các chủng sinh lên đến 120,000. 

Trong giai đoạn 7 năm từ 2005 đến 2012, số lượng những vị sống đời thánh hiến giảm 7% và chỉ còn 703,000 nữ tu và nam tu.

Sự thay đổi lớn nhất là con số các phó tế vĩnh viễn. Năm 2005, Giáo Hội có khoảng 33,000 phó tế vĩnh viễn. Bảy năm, con số đã tăng lên đến 42,000. Hoa Kỳ là nước có nhiều phó tế vĩnh viễn nhất. Gần đây, cũng bắt đầu có sự tăng trưởng đáng kể con số các phó tế vĩnh viễn ở châu Âu.
(baoconggiao.com)