Tìm Kiếm

7 tháng 6, 2014

Nữ Tu Cristina Scuccia chiến thắng trong "The Voice of Italy"

Nữ Tu Cristina Scuccia với chiếc Cup ''The voice of Italy'' hôm thứ 5 ngày 5/6/2014.
Suor Cristina - "Sally" + "The time of my life"