Tìm Kiếm

19 tháng 6, 2014

Chỉ có ở "trung cuốc"!


Tắm biển, tắm nắng thỏa thích cùng với ô nhiễm và rác rưởi ngập ngụa khắp nơi ...

(st)