Tìm Kiếm

28 tháng 2, 2014

Welcome good friends...

Trước tiên, đó là sự trở lại của Thầy Sky Page sau nhiều tháng Thầy về Mỹ.
Nhìn Thầy có vẻ mập hơn trước, hy vọng sức khỏe của Thầy cũng tốt hơn!

Tiếp đó là sự góp mặt lần đầu của Mr.Allan Myles,
Có thể trong tương lai gần Mr.Allan sẽ là một trong những ca viên của ca đoàn...