Tìm Kiếm

24 tháng 2, 2014

Con số 3 đáng nhớ


Ba điều trong cuộc đời có giá đẹp nhất: Tình yêu - Bạn bè - Tự tin

Ba điều trong cuộc đời làm nên một người tốt: Chân thành - Chuyên cần - Đồng cảm.

Ba điều trong cuộc đời thực sự bền bỉ: Ở đây - Bây giờ - Hiện hữu

Ba điều phải có trong cuộc đời: Hy vọng - Bình an - Lương thiện.

Đừng quên 3 chữ T này: Thanh thản - Trì chí - Tích cực.

Ba đốm lửa thiêu rụi một tâm hồn: Kiêu ngạo - Lòng tham - Keo kiệt.

Ba điều trong cuộc đời có thể phá hủy một người: Kiêu hãnh - Tham lam - Giận dữ.

Ba điều trong cuộc đời không bao giờ chắc chắn: Thành công - Giấc mơ - May mắn.

Ba điều trong cuộc đời một khi đã ra đi thì không bao giờ trở lại: Thời gian - Lời nói - Thời Cơ.

(st)