Tìm Kiếm

16 tháng 2, 2014

Kính viếng và cầu nguyện bên linh cữu cha Giuse Cao Đình Trị

Sài Gòn – Trong những ngày này, linh cữu cha Giuse Cao Đình Trị, DCCT đang được quàn tại phòng khách Tỉnh Dòng tại số 38 Kỳ Đồng, Q.3, Sài Gòn. Các đoàn hội, cá nhân đã lần lượt đến viếng, và dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse.
Những lời cầu nguyện qua giờ kinh phụng vụ, giờ lễ của các tu sĩ trong Dòng – của từng Cộng đoàn DCCT từ các nơi về cũng không ngừng được dâng lên để cầu nguyện cho cha Giuse sớm hưởng vinh quang Nước Chúa.
Trong ngày đầu linh cữu cha Giuse được quàn tại phòng khách, 14.02, các hội đoàn trong Gx. Đức Mẹ HCG Sài Gòn, các linh mục, giáo dân thuộc Gx. Ngô Xá (Đồng Nai), cha chánh xứ và bà con Gx. chánh Tòa Gp. Phú Cường và nhiều cá nhân, hội đoàn khác cũng đã đến kính viếng, dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse.
Từ ngày hôm qua, 15.02 đến chiều nay, quý cha quý thầy thuộc các cộng đoàn thuộc DCCT ở xa như Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Tây Nguyên, Vĩnh Long … cũng đã về kính viếng và dâng thánh lễ bên linh cữu cha Giuse. Các tu sĩ thuộc một số dòng tu tại Sài Gòn, các Đức Giám mục như: Đức cha Miace Hoàng Đức Oanh, Gm. Giáo phận Kon Tum; Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Phụ tá và Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Gm. Phó Tổng Gp. Sài Gòn cũng đã đến kính viếng và phân ưu cùng Nhà Dòng. Ngoài những hội đoàn, cá nhân được nhiều người biết tới thì cũng có nhiều người âm thầm đến trước linh cữu, thắp nén hương, quỳ gối bái lạy và thầm cầu nguyện cho cha Giuse.
Theo chương trình tang lễ, linh cữu cha Giuse sẽ được các tu sĩ trong Dòng và thân nhân rước ra ngôi nhà thờ Gx. Đức Mẹ HCG vào lúc 21 giờ tối nay, 16.02. Thánh lễ an táng cho cha Giuse sẽ được cử hành vào lúc 06 giờ sáng ngày mai, thứ Hai, 17.02.2014.  
IMG_1215
Đội kèn đồng, cha xứ và bà con giáo dân, quý cha đồng hương Gx. Ngô Xá (Đồng Nai – nơi gia đình cha Giuse Cao Đình Trị đã sinh sống sau khi di cư vào Nam) chẩn bị vào viếng và dâng thánh lễ, sáng 14.02
IMG_1220Cha chánh xứ Gx. Ngô Xá và quý cha đồng hương dâng thánh lễ đồng tế bên linh cữu cha Giuse
IMG_1223
IMG_1230
DSCN7991Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Gm. Giáo phận Kon Tum đến kính viếng và phân ưu cùng Nhà Dòng
IMG_1254Tu hội Dâng Truyền (O.M.M.I) kính viếng và dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse
IMG_1235Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Gm. Phụ tá Tổng Gp. Sài Gòn đến kính viếng và phân ưu cùng Nhà Dòng

IMG_1256Quý cha thuộc Cộng đoàn DCCT Hà Nội dâng thánh lễ bên linh cữu cha Giuse
IMG_1271
Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Gm. Phó Tổng Gp. Sài Gòn dẫn đoàn Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn đến kính viếng và phân ưu
IMG_1261
IMG_1264Huynh trưởng và các em thiếu nhi thuộc Xứ đoàn thiếu nhi Thánh Thể Gx. Đức Mẹ HCG Sài Gòn bên linh cữu cha Giuse
PV.VRNs (chuacuuthe.com)