Tìm Kiếm

14 tháng 2, 2014

Các bài hát cho Lễ chiều thứ 7 (ngày 15/02)

Những kẻ tìm Chúa (Ngọc Báu)
 

Tựa làn trầm hương (Đỗ Vy Hạ)

Hãy ca tụng Chúa (Lm. Kim Long)

Tình cha nghĩa mẹ (Nguyễn Duy)

Thắp sáng trong con (Trầm Hương)