Tìm Kiếm

23 tháng 1, 2023

THÁNH LỄ MÙNG MỘT TẾT - CHÚA NHỰT III THƯỜNG NIÊN NĂM A (22/01/2023)

 

Hình ảnh Thánh Lễ Mùng 1 Tết - Chúa Nhựt III Mùa Thường Niên Năm A


Sau Thánh Lễ, đại diện ca đoàn Thánh Linh chúng con, Anh Phương Anh kính gửi lời chúc Tết đến Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê kính yêu.

Sau khi Anh Phương Anh chúc Tết Cha, Cha đã lì xì cho chúng con. Chúng con cảm ơn Cha rất nhiều ạ!Chúng con nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng hằng hữu, xin Ngài luôn đồng hành cùng chúng con, xin Ngài thương ban cho chúng con ơn bình an, ơn sức khoẻ, ơn sống đạo đức đẹp lòng Chúa mỗi ngày hơn. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp