Tìm Kiếm

29 tháng 1, 2023

CA ĐOÀN THÁNH LINH HỌP MẶT TÂN NIÊN QUÝ MÃO 2023 - CHIA SẺ CÙNG GIA ĐÌNH CÔ MARIA ELIZABETH - HÌNH ẢNH CHA CHỤP ẢNH LƯU NIỆM CÙNG CÁC CA VIÊN

Sau Thánh Lễ Chúa Nhựt IV Mùa Thường Niên, ngày 29 tháng 1 năm 2023, ca đoàn Thánh Linh chúng con cùng Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê và gia đình Cô Maria Elizabeth đã có buổi họp mặt tân niên Quý Mão 2023.Hình ảnh Cha Phan-xi-cô chụp ảnh lưu niệm cùng các ca viên:Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp