Tìm Kiếm

1 tháng 1, 2023

THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI - MỪNG LỄ RỬA TỘI BÉ MARIA LÃ QUỲNH KHANH (01/01/2023)

 Hôm nay, ngày 01/01/2023, Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cũng là ngày lễ Rửa Tội cho Bé Maria Lã Quỳnh Khanh, là con gái của Anh Bình-Chị Quỳnh và là em gái của anh hai Kem (Phê-rô Lã Bình Khanh).

Chủ tế Thánh Lễ là Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê kính yêu của chúng con, Thánh Lể thật sốt sắng và trang nghiêm. Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse.

Gia đình Bé Vani (Maria Lã Quỳnh Khanh) chụp ảnh lưu niệm cùng Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê kính yêu


NGHI THỨC ĐÓN TIẾP

THÁNH LỄ

NGHI THỨC RỬA TỘISAU THÁNH LỄ, CHÚNG CON CÓ BỮA ĂN TRƯA ẤM CÚNG CÙNG NHAU.


Chúng con cảm ơn Cha đã thương chúng con và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng con có thể dành thời gian cùng nhau và chia sẻ niềm vui.


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp