Tìm Kiếm

20 tháng 1, 2023

CA ĐOÀN THÁNH LINH CHÚNG CON CHÚC TẾT QUÝ CHA

Ca đoàn Thánh Linh chúng con rất vui vì được quý Cha thương yêu và đón tiếp chúng con với tình thương bao la.

Nguyện xin Chúa Xuân ban bình an và niềm vui cho quý Cha kính yêu của chúng con. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa chúng con. Amen.

Cha Nhứt và Cha Hùng chụp ảnh lưu niệm cùng chúng con 


Chúng con chúc Tết Cha Hùng


Chúng con chúc Tết Cha Xứ Thịnh và Cha Linh
Chúng con chúc Tết Cha NhứtCa đoàn Thánh Linh tổng hợp