Tìm Kiếm

23 tháng 1, 2023

Ca đoàn Thánh Linh cầu nguyện cho Ông Bà Cố Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê và chúc Tết Cô Nguyệt - Mùng Một Tết Quý Mão

 Sau Thánh Lễ Mùng Một Tết Quý Mão, chúng con đã đến thăm nhà Cô Nguyệt, chúng con cầu nguyện cho Ông Bà Cố.


Sau đó, đại diện cho ca đoàn Thánh Linh, Chị Cúc đã chúc Tết Cô Nguyệt và được Cô Nguyệt lì xì.


Chúng con cầu nguyện xin Thiên Chúa toàn năng hằng hữu luôn ở cùng Cô, xin Ngài ban ơn bình an, ơn hạnh phúc, ơn sức khoẻ cho Cô. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp