Tìm Kiếm

11 tháng 6, 2020

THƯ TỪ GIÁO HỌ PƠ - DƯ

Kính gửi cha Phanxico,
Quý cô, quý bác và các anh chị trong ca đoàn,
Kính thưa cha và quý vị,
Nói đếnTây Nguyên, người ta thường nghĩ ngay đến những vùng đất đỏ trù phú với những vườn cao su, cà phê, tiêu xanh tốt bạt ngàn và vì thế đời sống kinh tế của người dân cõ lẽ ổn định.
Người ta có thể đúng một phần, nhưng nếu đi lên vùng đất Sa Thầy, Kontum mới thấy được hoàn cảnh khó khăn của anh chị em tại vùng đất này trong đó có những anh chị em đang sống tại giáo họ Pơ-dư thuộc giáo xứ Kleng. Đa phần anh chị em trong giáo họ này thuộc sắc tộc Bana và Rơ-ngao.
Kính thưa cha và quý vị,
Con là linh mục Giuse Phạm Như Duy, thuộc dòng Phanxico, theo sự luân chuyển của nhà dòng, hiện nay con đang phục vụ cho anh chị em giáo họ Pơ-dư, với số hộ là 250, và số nhân khẩu là trên 1000. Công việc của bà con là làm nông.  Đời sống còn nhiều khó khăn.
Qua sự giới thiệu của bác Chi, một thành viên trong ca đoàn, con được biết nhóm hay có những chuyến thăm viếng và từ thiện cho những anh chị em nghèo khổ vùng sâu vùng xa. Và có ý định muốn thăm viếng, từ thiện cho anh chị em ở giáo họ này.
Cảm ơn thiện ý của cha, của quý vị. Con rất vui, và hy vọng sẽ được đón cha cũng như quý vị.
Kính
Lm Giuse Phạm Như Duy