Tìm Kiếm

21 tháng 6, 2020

Chúc mừng Ngày Hiền Phụ 2020

Hôm nay, ngày Chúa Nhựt XII Thường Niên, năm A, cũng là ngày Chúa Nhựt III của tháng Sáu, là Ngày Hiền Phụ.
Ca đoàn Thánh Linh chúng con chúc mừng Ngày Hiền Phụ đến Cha Phanxicô Xaviê và quý Hiền Phụ.


 Đại diện ca đoàn, anh Phương Anh nói lời chúc mừng và tri ân đến Cha Phanxicô Xaviê

  Đại diện ca đoàn, chị Thu Cúc kính tặng bó hoa đến Cha Phanxicô Xaviê 


Ca đoàn chúng con chụp ảnh lưu niệm cùng với Cha Phanxicô Xaviê 

Đại diện ca đoàn, chị Thu Cúc chúc mừng Ngày Hiền Phụ và tặng hoa cho anh Pakianathan Saverimuthu, Anh đại diện cho quý Hiền Phụ tham dự Thánh Lễ hôm nay.

Anh Pakianathan Saverimuthu, Anh đại diện cho quý Hiền Phụ tham dự Thánh Lễ hôm nay nói lời cảm ơn Cha Phanxicô Xaviê, cộng đoàn và ca đoàn.

Gia đình Anh Pakianathan Saverimuthu chụp ảnh lưu niệm cùng với Cha Phanxicô Xaviê


Gia đình ca viên Minh Uyên chụp ảnh lưu niệm cùng với Cha Phanxicô Xaviê

The Holy Spirit Choir