Tìm Kiếm

29 tháng 6, 2020

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG CHA PHÊRÔ LÂM PHƯỚC HÙNG, O.P.

Hôm Chúa Nhựt, ngày 28 tháng 6 năm 2020, sau Thánh Lễ Chúa Nhựt thứ XIII Thường Niên, năm A, Cha Phanxicô Xaviê cùng với ca đoàn Thánh Linh chúng con đã thăm và chúc mừng ngày Lễ Bổn Mạng của Cha Phêrô Lâm Phước Hùng.
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, Thánh Cả Giuse, Đức Mẹ Maria, Thánh Thiên Thần Bản Mệnh và Thánh Phêrô luôn đồng hành và thương chúc lành cho Cha Phêrô. Amen! 

Đại diện ca đoàn, chị Thu Cúc chúc mừng Ngày Lễ Bổn Mạng và kính tặng quà đến Cha Phêrô

Cha Phêrô chia sẻ tâm tình, gởi lời cảm ơn và hứa sẽ cầu nguyện cho Cha Phanxicô Xaviê và ca đoàn trong Ngày Lễ Bổn Mạng của Cha 29/06/2020

 Cha Phanxicô Xaviê và ca đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Cha Phêrô

Cha Phanxicô Xaviê và ca đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Cha Phêrô

The Holy Spirit Choir