Tìm Kiếm

5 tháng 6, 2020

Tầng ozone bảo vệ trái đất chống lại cái gì?


Tầng ozone nằm ở tầng bình lưu, khoảng 9-18 dặm trên bề mặt trái đất - bảo vệ tất cả cuộc sống từ bức xạ tia cực tím của mặt trời. Nó hoạt động như một lá chắn vô hình chống lại các tia UV-B và UV-C có hại, có liên quan đến tổn thương da và mắt, làm giảm năng suất và phẩm chất của cây trồng và thay đổi các trạng thái sinh học cho các loài khác nhau. Do hoạt động của con người và ô nhiễm, một số ozone trong khí quyển đã bị cạn kiệt, và quá trình xảy ra tự nhiên như phun trào núi lửa cũng có thể ảnh hưởng đến mức ozone. Đó là lý do tại sao Liên Hợp Quốc thành lập Ngày Quốc tế về Bảo tồn Tầng Ozone, diễn ra vào ngày 16 tháng 9 kể từ năm 1994.