Tìm Kiếm

1 tháng 6, 2020

BẦU BAN ĐẠI DIỆN MỚI NHIỆM KÌ 2020-2022

Ban Kiểm Phiếu Bầu


Sau lần thứ I bỏ phiếu bầu, vị trí Đại diện và Thủ quỹ, do anh Phương Anh và chị Thu Cúc tái đắc cử với số phiếu bầu 17/22 và 12/22.
Vị trí Thư ký vẫn chưa có kết quả chính thức, cùng chờ kết quả tại lần thứ II bỏ phiếu bầu.


Và vị trí Thư ký là chị Thùy Liễu, với số phiếu bầu 13/22.


Và đây là Biên Bản Xác Nhận Chức Vụ của Ban Đại Diện mới Nhiệm kì 2020-2022

Cha Phanxicô Xaviê trao Biên bản xác nhận cho anh Đại diện - Giuse Bùi Phương Anh

Cha Phanxicô Xaviê trao Biên bản xác nhận cho chị Thư ký Cecilia Maria Phan Thanh Thùy Liễu

Cha Phanxicô Xaviê trao Biên bản xác nhận cho chị Thủ quỹ Catarina Nguyễn Thị Thu Cúc

Chị Thư ký nhiệm kỳ 2018-2020 - Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Linh bàn giao công việc cho chị Thư ký nhiệm kỳ 2020-2022 - Cecilia Maria Phan Thanh Thùy Liễu

 Chị Thư ký nhiệm kỳ 2018-2020 - Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Linh chia sẻ tâm tình với Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2020

Chị Thư ký nhiệm kỳ 2020-2022 - Cecilia Maria Phan Thanh Thùy Liễu chia sẻ tâm tình với Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2020-2022

Cha Phanxicô Xaviê trao quà tặng cho Ban Đại Diện và các thành viên ca đoàn Thánh Linh

The Holy Spirit Choir