Tìm Kiếm

5 tháng 6, 2020

5 địa điểm nóng nhất trên trái đất

5. Tirat Zvi, Israel
Record Temperature: 129°F (54°C)

4. Ahwaz, Iran
Record Temperature: 129°F (54°C)

3. Kebili, Tunisia
Record Temperature: 131°F (55°C)

2. El Azizia, Libya
Record Temperature: 136.4°F (58°C)

1. Death Valley, California
Record Temperature: 134°F (56.7°C)