Tìm Kiếm

8 tháng 6, 2016

SONG REVIEW (June 7, 2016)

YEAR OF MERCY

Dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha chính là Đức Kitô Giêsu. Mầu nhiệm đức tin Kitô
 giáo như đã được tóm tắt đầy đủ trong mệnh đề này.
Nơi Đức Giêsu Nazareth, lòng thương xót đã trở nên sống động, hữu hình, và đạt đến tột đỉnh. Chúa Cha, Đấng "giàu lòng thương xót" (Ep 2, 4), sau khi đã mặc khải cho Môsê biết danh của Ngài là "Thiên Chúa thương xót và nhân hậu, nhẫn nại, đầy lòng trắc ẩn và trung tín" (Xh 34,6), đã không ngừng mặc khải thần tính của Ngài bằng nhiều cách thế và vào nhiều thời điểm khác nhau.Ban nhạc Song Review

Mở đầu chương trình là:

THE GOD OF ALL GRACE - Ricky Manalo (ES # 291)


Chirst The King Choir

"Thực thi lòng thương xót là đặc điểm riêng của Thiên Chúa, và đó là cách thức đặc biệt để Ngài bày tỏ sự toàn năng của Ngài" Những lời của Thánh Tôma Aquinô cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là dấu chỉ của sự bất tài, nhưng là của sự toàn năng. Vì thế, trong một lời nguyện nhập lễ rất cổ xưa, phụng vụ đã cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa, Chúa thể hiện quyền năng của Chúa cách tỏ tường nhất khi Chúa tha thứ và xót thương..." Trong lịch sử nhân loại, Thiên Chúa bao giờ cũng là  Đấng hiện diện, gần gũi, quan phòng, thánh thiện và đầy lòng thương xót.
(Trích #6 Tông Sắc Misericordiae Vultus - Khuôn Mặt Thương Xót.)

LOVE GOES ON - Bernadette Farrell (ES # 261)


Holy Spirit Choir

IN HIM ALONE - Manoling Francisco, S.J. (ES # 214)


Holy Spirit Choir


Holy Spirit Choir

Song Review Ensemble

I WILL WALK IN THE PRESENCE OF THE LORD - Tom Kendzia (ES # 392)
FAITHFUL CROSS - Tom Kendzia (ES # 79)
BEYOND THE MOON AND STARS - Dan Schutte (ES # 44)
A RIGHTFUL PLACE - Steve Angrisano


STORIES AND SONGS OF JESUS"Nhẫn nại và hay thương xót" là những lời thường đi liền nhau trong Cựu Ước để diễn tả bản tính của Thiên Chúa. Bản tính thương xót của Ngài được thể hiện cách cụ thể qua nhiều hành động trong lịch sử cứu độ, nơi mà lòng nhân hậu của Ngài chiếm ưu thế hơn là trừng phạt và hủy diệt. Các Thánh vịnh đặc bệt nhấn mạnh đến sự cao cả nơi hành động của Thiên Chúa: "Ngài thứ tha mọi lầm lỗi của ngươi, Ngài chữa lành tất cả bệnh hoạn của ngươi, Ngài cứu chuộc sự sống ngươi khỏi huyệt sâu, Ngài vinh thăng ngươi với lòng thương xót và lòng trắc ẩn" (Tv 103, 3-4).
(Trích #6 Tông Sắc Misericordiae Vultus - Khuôn Mặt Thương Xót.)

DID YOU KNOW - Bernadette Farrell (ES # 286)

Bro. Thuong, OFM

LỜI NGUYỆN KẾT THÚC
Cha Nguyễn Phước, OFM - chánh xứ Phanxicô ĐaKao

TURN OUR HEARTS - Barbara Bridge (ES # 80)

Chirst The King Choir

Wolrd Youth Day Song / Bài Thánh Ca Của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016
BLESSED ARE THE MERCIFUL
PHÚC CHO AI XÓT THƯƠNG

Ca kịch Công Giáo SG / Lumen / Taize Combined Choirs


Holy Spirit Choir tổng hợp