5 thg 6, 2016

ANNOUNCEMENT

2016 SONG REVIEW ON TUESDAY JUNE 7, 2016
To All Choir Members,

The Holy Spirit will take part in the 2016 Song Review
from 7:15 pm to 8:30 pm, Tuesday, June 7, 2016, at Franciscan Dakao Church.
We will sing ES #214 and ES#261.
Please get ready for the assignment.

Thank you and God bless,

Fr. Francis

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quí Vị cần liên hệ các mục Hỏi Đáp xin vui lòng để lại thông tin tại đây, Các Cha phụ trách sẽ hồi đáp trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn