Tìm Kiếm

24 tháng 6, 2016

50 ĐIỀU THÚ VỊ MÀ CÓ LẼ CHÚNG TA CHƯA BIẾT !

NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ
MÀ CÓ LẼ CHÚNG TA CHƯA BIẾT

1. A snail can sleep for three years.
Con ốc sên có thể ngủ lâu tới ba năm.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKuEscb2KpW9CbyTbPsN1hru-KVfzdH6n2uRjZxSiSO8mzw4hAG-KwxMUPRuHbsPge87qhJ2QB2rsIKn2Az5UFigCRrZybvA-i7hpjfD1TtRHnk96RfJ1Q9Ysu6VMNr5skSOyEn6kxCd0/s1600/oc+sen.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKuEscb2KpW9CbyTbPsN1hru-KVfzdH6n2uRjZxSiSO8mzw4hAG-KwxMUPRuHbsPge87qhJ2QB2rsIKn2Az5UFigCRrZybvA-i7hpjfD1TtRHnk96RfJ1Q9Ysu6VMNr5skSOyEn6kxCd0/s1600/oc+sen.jpg

2. All polar bears are left handed.
Tất cả những con gấu địa cực đều thuận tay trái.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5WnB91POunDmRrJLqJXIFlWLhPWPqOpkoCsIQsjdYz5WBCaEQBc0K5_0zbk54uqiHaRflT0jP4XYv2pAIfSQ3V551GXLygx2tSHU1HwsjLEDtnyONcIzyX0EHnkfVNb7i7yelrhgn8Ds/s1600/g%E1%BA%A5u.jpg

3. Butterflies taste with their feet.
Con bướm nếm mùi bằng chân.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeEVithBejVRsRX_I7X19vULT4M6BhgPUZ6HmYO9ku2pWIOoz3xy8Bb25sS7C6glBOxF0XAxLBswQkuEFOT1JZP-ZxYAnswO1cbv8MRnXFWgFLqxw3CmTVmTd8g4mPm3a8lD1AF1KoTrQ/s1600/b%C6%B0%E1%BB%9Bm.jpg

4. It is physically impossible for pigs to look up into the sky.Con heo không thể ngẩng cổ lên để nhìn bầu trời.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiABnZKvSC3pd6Kl15gOiFOimc7J5xgdeENTmP1gGSh-qNGnsFkEbz838m9oXSaSeJZEONvZxDtwHHaOEYH8qnQ5mlYtkslQdWAERlS152hSW7yhT20QAVhjaz1APcd0MeWCeqe6u5tMOw/s1600/heo.jpg

5. Hydra - an aquatic creature is the only living creature that never die. It regenerates, replacing its cells with fresh ones.Hydra - (một sinh vật sống trong nước) là động vật sống duy nhất không chết. Nó tự tái tạo, thay thế những tế bào của mình bằng những tế bào mới.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpS0w9cb_9x2SRptIULvqp57_VRPnYqH2ikiiVbW66pWt4v3uvd9Z87ehy1difc1nACvFvzfv8Uhp0R1BpG5_SybRiMltd6FpbusozheMDpVaXAZIY646THMQm13O07BSnKvMLLQBtlbc/s1600/hydra.jpg

6. Elephants are the only animals that can't jump.Voi là động vật duy nhất không thể nhảy cao.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrs4zIa3aNqX_uKJ3lLEtNAdlWrnqHGN8v5rTwqgSuEoV2e-kr_kd-vXc529raU6FobS9tsym5wqHlpYWuQyU-_kzTujOyvKBMCq-gONjbU0U9NQ_qPPnNBWHZ-cyE5Bk35m0C1LrfFlc/s1600/voi.jpg

7. Coca-Cola was originally green because of fresh cocoa leaves.Coca-Cola nguyên thủy có màu xanh bởi vì màu lá cocoa tươi.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs02RlbW8e8BPkpqnuJZ2kyYVLw50BASS3dHxd7xSRIX-6kCYgMZjx5k2UkCCmygRRqynZyPxS1x3LNY5P8KCZ4UroyKw30GOscr0qLemVz0bYPhagi5T_mdaWfmR6z-b8n87E5dhJt4M/s1600/cocacola.jpg

8. Honey is the only food that doesn't spoil.Mật ong là thức ăn duy nhứt không bị hư thúi.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoUsZoM5aOOpTJpQLgA3VzenOiwfUwz1Q0OjeOKfgTkY9dhKqUKGbeia4e0UT3Nagurb8qmbkYboQDUTwZFJjvgxfpyOqeXBM03hhtovSm-x-bXZQRiueU-MMkd-S_mEsZqQUpk0LAHfw/s320/ong1.jpg

9. Strawberry is the only fruit with its seeds on the outside.Strawberry là loại trái cây duy nhứt có hột ở bên ngoài.(Quả Đào... quả Điều lộn hột [trổ bên ngoài] cũng thế!)


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj0Dxhk_9Xfffl2OnhlAZLODQU4TVo4B56hKfcwWE9eXE_t-O-_U85uwWe07gfpZadrBdwOLv9uBGYN_uyaEdwftfGfgiZ72Z5ir3bKCSyI08lVqUuFbDYorvI14qO7Yiy2KaunSkMynM/s1600/Gui1_cashewfruit2.jpg

10. All other vegetables must be replanted every year except two perennial vegetables; Asparagus and rhubarb that can live to produce on their own for several growing seasons.Những loại rau quả khác phải được trồng lại mỗi năm ngoại trừ hai loại rau quả Asparagus (măng tây) và Rhubarb (đại hoàng) có thể sống để tự phát triển trong nhiều mùa vụ.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXvqsy0QogTEnVYV0WRbATkHspEG80MvwSKBfe8r8aRwWCeD9DbA83d6AyHYexgJabxh2a-9_Fwz7rdlOiahcU4IhYhbfdt6IPZyF9FrI1EpNuJ2ws5eRBrsXrNja5PISy6bCJ0-N-d7A/s1600/m%C4%83ng+t%C3%A2y.jpg

11. There are 366 dimples on a golf ball.Mỗi trái banh golf có 366 chỗ lõm.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCTEy0lksnj2D8A97IDApYBYmr85s4Pp6C20YB-oDXsKv5TsUXs4ESXzJMVfOnfHLiPJ_b0fNCGiiQTHfhS21T_h7hsuxHP__aoIFZZ6CmabFM-sj9YimefNmqXsIejud_wLXk8TNI6LI/s1600/banh+golf.jpg

12. There are 318,979,564,000 possible ways to play first four moves, per side, in chess.Trong môn cờ vua (chess), mỗi bên có 318.979.564.000 cách để đi cờ trong bốn nước đi đầu tiên.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1FWwBEMiAh6b7OpFaZCFEFDqTmdietI7bLE3U3LUpDqLYx-b7ymK-w-LzsUS04Pe6DUmAXKo69qzwi4zI29VoS6bzjiMfqeDL6UX57gbEO9RquaX2o1IwgFGfu8aI41IBkcAlOK2pb18/s1600/c%E1%BB%9D+vua.jpg

13. Playing cards in India are in round shape.Lá bài bên Ấn độ có hình tròn.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw8MdgZ2YDK5PE3j6Q3DOFWeyfJn1aGaiej-qZy5-FcW1jnE_bBzF_QuM9AT1fNz1E-ec2VzD2BFf0dsYdrCnRT2-4P6GD9XTnn4IuQWw_OZxL5q6KYZSS45VucxUH3SY6N2SP3S10Dls/s1600/l%C3%A1+b%C3%A0i+%E1%BA%A5n+%C4%91%E1%BB%99.jpg

14. Boxing is the only sport in which neither the spectators nor the participants know the score or the winner until the contest ends.Quyền Anh là môn thể thao duy nhứt mà khán giả và võ sĩ đều không biết điểm hoặc ai là người thắng cho tới khi trận đấu kết thúc.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkIA2HM5HbnMhndK6yPXdOukKa02sQ5CWGmr1iT-c4lyFtPq-XB6gsSkAa02Egix_JGT97OdLmW7RceADNiYFTOIhA5ZdaCZtRLxEKtN0NpKk6VqFsM_7-7_CkoEx73TtPRuy41afx9pg/s1600/quy%E1%BB%81n+anh.jpg

15. Each king in a deck of playing cards represents great king from history. Spades - King David, Clubs - Alexander the Great, Hearts - Charlemagne, Diamonds - Julius Caesar.Mỗi lá bài Già (King, không biết tiếng Nam hay tiếng Bắc gọi lá bài “K” là gì, tiếng Trung gọi là con Già) đại diện cho một ông vua vĩ đại trong lịch sử: Con Già Bích: Vua David, Già Chuồn: Vua Alexander the Great, Già Cơ: Vua Charlemagne, Già Rô: Vua Julius Caesar.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHm8XTF6HODJw0Id0ladxIABZmc_I6DEIomb4bxBx5_eMHmqCqG30kKLiZrZWiwu-TuhG4nMlIok9oQH8FK3PT8DJTOix2li31VIpiKhq0RwOReUvC_pKG1D7xI8LBbToL5OIuQLc6zNI/s1600/l%C3%A1+b%C3%A0i+king.jpg

16. The most common name in the world is Mohammed.Cái tên phổ biến nhứt thế giới là Mohammed.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5GlPlohjCjxlI0QOdC88P7MxdBAra-GKNuOK9bplBfsWSC7ykroA23zxa_eZqalRt2K-Ps-gooqLgEPfp6lo24_DtHwSbay-d_uBoNCOdxwgvvl2VjiPRC6Ke4S7ZRcfogP35RyjwTPk/s1600/mahomed.jpg

17. The name of all the continents ends with the same letter that they start with. Asia, America, Africa, EuropeTên của các châu lục kết thúc bằng chữ giống như chữ bắt đầu của nó. Asia, America, Africa, Europe.

18. If a statue of a person in the park on a horse has both front legs in the air, the person died in battle.Nếu bức tượng của một người, trong công viên, ở trên lưng ngựa có hai chân trước ở trên không, người đó đã chết trong trận chiến.

19. If the horse has one front leg in the air, the person died as a result of wounds received in battle.Nếu con ngựa có một chân trước ở trên không, người đó chết vì vết thương trong trận chiến.

20. If the horse has all four legs on the ground, the person died of natural causes.Nếu con ngựa có bốn chân còn trên mặt đất, người đó chết vì nguyên nhân tự nhiên.

21. Mao Zedong of China never brush his teeth in his lifetime.Mao Trạch Đông của Tàu không bao giờ đánh răng trong suốt cuộc đời của mình.(và kiếp sau chắc cũng vậy)


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl5GvPEW1xK_KI5In1L__YxpMP0N-EPVEQJDu9qyqxLPLyddcAHfewrAlmEqN9PCg6quWFmWOIxnLTHbYDn4ov_ZaOq6TMTtHjBajXI_N1bclotSAs2sQCFRi_QAZtHlhquc9kphFeRdY/s1600/mao.jpg

22. When Elizabeth-I of Russia died in 1762, there were 15,000 dresses in her closets.Khi nữ hoàng Elizabeth I (Elizaveta Petrovna) của Nga qua đời năm 1762, trong các tủ áo quần của bà có 15 ngàn bộ đồ!


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLmGImMZ5OQJaI2c9WS2K1a8jzmMFpnscmsKP8yXY2K2abBcT6kwCDWqnUGd_74_h5ZtNwDGs7KzEE79PRbyTYFdVYbNYLIM4gnTjHgDPaRJnEicTOLjH15gukPiImRw-IFiApnyc4qi8/s320/n%E1%BB%AF+ho%C3%A0ng+nga.jpg

23. Randy Gardner of San Diego is the longest person who has gone without sleep for 11 days in 1965. He broke the record of Peter Tripp of New York, who settled a record of 8.5 days without a wink.Randy Gardner ở San Diego là người lâu nhứt không ngủ trong 11 ngày vào năm 1965. Ông ta phá vỡ kỷ lục của Peter Tripp ở New York, người đã giữ kỷ lục tám ngày rưỡi không ngủ.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3oz8B2tn3eFTw-67yFqV2DSgQUJ2paZN-p5s8IHMDrACCjbhkchx3zL6KANcOfJacV5jKdoqg0_-4OxnkL6k0bC4pbww494JmhF8ePjL6qua3m_XeGByWUsmuTyORjiNyjpU0Kmbxl4s/s320/Randy+Gardner+1177.jpg

24. Usually right handed people utilize left side of brain for all their conscious, voluntary activities.Thường thì người thuận tay phải sử dụng phần não bên trái cho tất cả những hoạt động có ý thức và tự chủ.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgU6WuEUGqSJ6kUEaptSNzxuHXimR9PvvD2Nef6OnREWReye0ozqyqfFfb8BWL9WLyusVqjcbQQ8YO9xl6DGxRN8OqmFBx7F-ayJ-8l_ZRq7m5krjJdswoCz6gjnPylaFLspeBG5AqNXSw/s320/n%C3%A3o.jpg

25. The strongest muscle in the body is the tongue.Bắp thịt mạnh nhứt trong cơ thể là cái lưỡi.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFQO0e82K0y1clKOjHL8vnxEkChGNv0GQEEAJ2dTmqGKhC3vajGmJ8kjCpS_IDxh9n86A_s3aOX9exBoK2rCXBdV0lWythIDIRePKMn96bAb0_fPrYO84eBpAcZMmt-zcm-aPozBhVyuY/s1600/c%C3%A1i+l%C6%B0%E1%BB%9Fi.jpg

26. Women blink nearly twice as much as men!Đàn bà nháy mắt gần gấp đôi đàn ông.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIJvJP2wg3jenrREufWSiQIxk-z_89fyK9Rv-JiPU1nzu3hE-KeYPb-NkCnOBhzYoF8U1uMZxcEJWyaP1QPKCo2bKPfZopfNqYz61KWmKLrUg-ZAB1IRl1TRvderG_bUTUMvnzGU4tnIk/s1600/nhaymat1-150x150.jpg

27.You can't kill yourself by holding your breath.Bạn không thể tự tử bằng cách nín thở.(Các vị thiền sư Phật giáo làm được đấy nhé!)


28. It is impossible to lick your elbow.Bạn không thể nào liếm được cùi chỏ của chính bạn.


29. Like fingerprints, everyone's tongue print is different.Giống như vân tay, vân lưỡi ở mỗi người là khác nhau.


30. If you sneeze too hard, you can fracture a rib.Nếu bạn nhảy mũi mạnh quá, bạn có thể bị gãy xương sườn.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifHJoXTgDo5YiyTlGD7-bQBVXiIiA5V0Dr3RTp31f-1ajLEJT6CIRKVR-cLRxnqOYSnBJL3FyTbNtj_TeXRspTrPNQ9E37lyNt_KAF0QpxNgiZ3230Ce04nd5V7X0q2lJbaTTRK48nI8w/s1600/tre-so-mui-lammeeva.jpg

31. If you try to suppress a sneeze, you can rupture a blood vessel in your head or neck and die.Nếu bạn cố giữ không cho nhảy mũi, bạn có thể làm đứt mạch máu trong đầu hoặc cổ và chết.


32. An average person eat 60,000 pounds of food in his lifetime.Một người trung bình ăn khoảng 60.000 pounds (gần 27.3 tấn) thức ăn trong đời mình.


33. An average person spent 24 years of his life in sleeping.Một người trung bình bỏ ra 24 năm trong đời để ngủ.


34. An average woman consume 6 lbs. of lipstick in her lifetime.Một người phụ nữ trung bình tiêu thụ hết 6 pounds (gần 2.73 ký) son môi trong đời.


35. Sitting while talking on the phone for eight hours will burn 914 calories. Driving a car for eight hours will knock off around 1,219 calories. And standing in a casino for eight hours will burn about 1,402 calories.Vừa ngồi vừa nói chuyện qua điện thoại trong 8 tiếng đồng hồ sẽ đốt hết 914 calories. Lái xe trong 8 tiếng sẽ "đánh văng" đi 1219 calories. Và, đứng trong sòng bài trong 8 tiếng sẽ đốt 1402 calories.


36. The liquid inside young coconuts can be used as a substitute for blood plasma.Nước dừa non có thể được dùng để thay thế huyết tương.


37. Donkeys kill more people annually than plane crashes.Hàng năm, người ta chết do con lừa nhiều hơn là do tai nạn máy bay.


38. You burn more calories sleeping than you do watching television.Bạn đốt nhiều năng lượng trong khi ngủ hơn là trong khi coi TV.


39. The first product to have a bar code was Wrigley's gum.Sản phẩm đầu tiên có bar code là kẹo cao su Wrigley.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_UlLsl0NVbfyiFxu0_JAVmP7soqP9uQCuShxb_CRbTK8RlFL2A5BUpqujDJhKGMEDHHtF1J_RXeSA6olkHuF75qKPVxwjqS6qOptR_GgRDgH2ch9kETt-Dm72LNuvwcNddgpXdJeYHJg/s1600/k%E1%BA%B9o+cao+su.jpeg

40. The King of Hearts is the only king without a mustache.Con Già Cơ là con bài Già duy nhứt không có râu.


41. American Airlines saved $40,000 in 1987 by eliminating one (1) olive from each salad served in first-class.Năm 1987, hãng máy bay American Airline đã tiết kiệm được 40.000 đôla bằng cách bớt đi một trái oliu ở mỗi phần ăn ở khoang hành khách hạng nhứt.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghSduHjior9XQk9HbkaJfnRcBuEBXZHkXc-ANlQTiUIjxopGc_Cdmk1kB_7-nxAziVYOEcVsd0MgrLriiuGiFJ1OhplKLRAj1ZdaLLaW6d1nUhi4vth0qHR-NLE5CarlcSfc5FDKR2gR0/s320/newamerican_plane_splash.jpg

42. Venus is the only planet that rotates clockwise. (Since Venus is normally associated with women, what does this tell you!)Sao Thủy là ngôi sao duy nhứt xoay theo chiều kim đồng hồ. (Sao Thủy thường được gắn liền với phụ nữ, điều đó có nói gì với bạn không!)


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiom33bmXsocFZzn0FHgFnVka3-QOUPL-EbfWGvqpxdvoIOa7lnd8Eis9oOKrdtdlWOGCnceqWyqyp3uFZWkUKGw9Tm3xWL5GS0bW5Sa_xBEgqRTrqOjNxSufTrTe9po6JxXJ4sLrsoXzI/s1600/sao+thuy.jpg

43. Apples, not caffeine, are more efficient at waking you up in the morning.Táo, chớ không phải là cà phê, có hiệu quả hơn trong việc làm bạn tỉnh ngủ vào buổi sáng.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcqpYfRqhAhL7QQEN7Ok2iPjYvgH4OzZcBvd2spP3nrzx66a1TqekJ_7wDkWVCkIaMO7fHmH4FtVbOA6wszkWekFBE6b6N9ThiZHFH_ItaHJdESyfbPBEn9d5o_dzWt2OfiDBKwLbg68c/s1600/t%C3%A1o.jpg


44. Most dust particles in your house are made from dead skin.
Hầu hết bụi trong nhà là từ da chết!


45. Pearls melt in vinegar.Ngọc trai tan trong giấm.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH7kuxJ8XRPUN79v5qpYpqyR9nmbOPyxyFcazxNmL2ElAPcvp6V1N0e9z_zStrY4aYL53ByUtuLZ7L75g9ERaZJMPPED8FdlKTM9PeN16CcpMFtzkJvNWUMf_Khrw8o0Uyv_lfyMPlztY/s1600/ng%E1%BB%8Dc+trai.jpg

46. The three most valuable brand names on earth:- Marlboro- Coca Cola- BudweiserBa thương hiệu có giá trị nhứt trên trái đất: Marlboro, Coca Cola và Budweiser.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyJHj1cRsEqBd83hTKqqfCEWrMusUclbBAr30DVeKLvjnEZpOu90x_fCCLrpF6pMQrzuzmyAfToSgAyDXk3b39oXuw5b061yY_XctPT3UJzxR0uDKu7AJNLDzh5eE5NOrZdK_Ujjq_K9c/s1600/mailboro.jpg

47. It is possible to lead a cow upstairs... but, not downstairs.Người ta có thể dẫn con bò đi lên cầu thang... nhưng, không thể đi xuống cầu thang.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbOyLKcq-nEUKiQqlOxFCTWXOQFqZgUjg9nXQJt3b6X25DCn0MZYfaUZXMSRzYzJdj5WX-6j9404pHz1PDkznsr8VgnC5Cdg3tHKNKGjObjNjm9Fp6gNOvsrGuUVDC0JT8WvwpNy47cxM/s1600/Bos_javanicus.jpg

48. A duck's quack doesn't echo, and no one knows why.Tiếng kêu của con vịt không có tiếng vang, và chẳng ai hiểu tại sao.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCvoxKKfI1QI5hDUE1fhqtW8XZ9_xSf1sMlgoFUc8gT2cobvGb93eieO0S9NOiRQjD-dyDGq_4ETpG0IoIMQu7GFLKY4QKwSjBRbNbKW0xVQDAsyS0HCdyUsvhQWirObnzjbkVusPYQyk/s1600/Ducks_in_plymouth,_massachusetts.jpg

49.Dentists have recommended that a toothbrush be kept at least six (6) feet away from a toilet to avoid airborne particles resulting from the flush.Các nha sĩ đã từng gợi ý rằng bàn chải đánh răng cần giữ ít nhứt là xa 6 feet (cỡ 1.83 thước) từ cầu tiêu để tránh khỏi cái vi khuẩn bay lên không khí do việc dội cầu.


50.And the best for last... Turtles can breathe through their butt.Và điều lạ nhất để dành cuối cùng ... Con rùa có thể thở thông qua hậu môn!


http://images.wisegeek.com/images/dyk/08-turtles-can-breathe-through-their-rear-ends.jpg