Tìm Kiếm

4 tháng 10, 2014

Vài hình ảnh trong buổi "EM2014 Song Review" vừa qua

 Bên dưới là danh sách các bài Thánh ca đã được hát trong buổi Song Review ngày 30/9 vừa qua tại nhà Thờ Thánh Phanxico, Đa Kao. Các bạn có thể tham khảo để chuẩn bị tốt cho những ngày lễ quan trọng vào tháng 11 sắp tới nhé!


HOLY SPIRIT CHOIR/BA CHUÔNG CHURCH FR. FRANCIS, OP, CONDUCTOR 
• General Songs for Liturgy | Thánh Ca dùng cho tất cả các mùa Phụng Vụ
#266 The God of All Grace (Ricky Manalo)


#210 To Praise You (Dan Schutte)

“SONG REVIEW OCTET” (MEMBERS FROM VARIOUS CHOIRS IN SÀI GÒN)
• Songs for the Feast of All Saints, November 1st | Thánh Ca cho Lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11)
#302 Litany of Saints (John Becker)
(Duy Nguyễn & Uyên Hoàng, cantors) 


#300 For All the Saints Traditional Hymn
(Also found in OCP hymnal “Thánh Ca Dân Chúa” #199)

• Songs for the Feast of All Souls, November 2nd | Thánh Ca cho Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2/11)
#119 The Cross of Love (Rufino Zaragoza)
(solo by Diệu Hiền)

#121 Go in Peace (Sarah Hart and Dwight Liles)
(solo cantor Uyên Ly) 

• Psalm/Communion Song | Thánh Vịnh/Ca Hiệp Lễ
#314 Taste and See (Janet Whitaker)
(cantors: Quyên Trần & Quốc Anh Đào) 

• Song for Advent, preview from “English Missal 2015 |
Thánh ca cho mùa Vọng, sẽ có trong “English Missal 2015” sắp phát hành!
(NEW) The Face of God Manoling Francisco


• Closing Hymn (in solidarity with the past Asian Youth Day, South Korea, August 13-17, 2014) Thánh ca dùng cho Kết Lễ (cùng hiệp thông với Đại Hội Giới Trẻ Châu Á vừa qua tại Hàn Quốc)
#193 Go Out, Go Out (AYD!) Curtis Stephan (lead cantor: Trình Phạm) Youtube: http://goo.gl/cTWZfw

Bạn có thể nghe mp3 và phần dịch lời của nhiều bài thánh ca khác nữa tại http://ocpvn.org/english-corner/song-of-the-week.html(Theo OCP Vietnam)