Tìm Kiếm

2 tháng 10, 2014

Những tác phẩm thêu tỉ mỉ của nghệ sĩ Australia

Nghệ sĩ thị giác Meredith Woolnough thêu lên loại vải có thể tan trong nước, sau đó chị hòa tan vải, để lại những tác phẩm duyên dáng mô tả thiên nhiên.


(st)
Ảnh: meredithwoolnough