Tìm Kiếm

27 tháng 10, 2014

Thiên thần của...vợ chồng Dũng - Thủy (tập 2)

Vậy là bé Minh Đăng đã được rửa tội ngày 26/10 vừa qua, tại nhà thờ Khiết Tâm với tên Thánh là Giuse.

Mẹ Thủy cho hay: "Nhìn hình thì phổng phao thế, chứ ở ngoài bé nhỏ xíu hà..."


Chúc bé Minh Đăng mau ăn chóng lớn để còn học đàn và nhanh nhanh đệm đàn cho cô chú hát nữa nha! hehe...