Tìm Kiếm

9 tháng 10, 2014

Tối 4/10/2014

Đức Mẹ chẳng những chúc lành cho những ai rao giảng Kinh Mân Côi, Người còn ban thưởng bội hậu cho những ai nhờ gương lần hạt Mân Côi của mình cũng làm cho người khác bắt chước đọc theo.

Tháng Mân côi còn được gọi là tháng Hoa Hồng, Hoa Hồng của những Kinh Mân Côi. Vậy chúng ta hãy kết những chuỗi kinh Mân côi như là những đóa Hoa Hồng thật đẹp để dâng lên Mẹ Maria.

Cầu chúc anh chị em luôn là những người trung thành với chuỗi kinh Mân Côi hằng ngày.


Danh sách đọc kinh Mân Côi của ca đoàn Thánh Linh:

NAMES DECADE
Fr. Joseph Nguyen, O.P. 1L
Fr. Francis Nguyen, O.P. 3L
Nguyễn Thị Ngọc Linh 1G
Lã Thị Hồng Yến 1G
Mgô Thị Kim Khánh 2G
Hoàng Thị Khanh 2G
Nguyễn Vũ Mai Quỳnh 2G
Lã Quang Bình 3G
Nguyễn Thị Báu 3G
Mr. Allan 3G
Đào Thị Thương Huyền 4G
Lê Thị Huyền Châu 4G
Đoàn Diệu Hạnh 5G
Võ Duy Trung 5G
Nguyễn Kim Anh 1S
Trần Ngọc Thùy Châu 1S
Phạm Nguyễn Minh Hương 2S
Vũ Anh Thư 3S
Nguyễn Công Thành 3S
Nguyễn Thị Bạch Huệ 3S
Tống Thị Kim Ngân 4S
Lâm Thái Hiền 4S
Vĩnh Lộc 5S
Nguyễn Thị Thu Cúc 1L
Tống Vĩnh Phúc 1L
Lâm Đăng Hân 2L
Hoàng Linh Phương 2L
Trần Thanh Tú Quyên 3L
Nguyễn Tuyết Linh 4L
Vũ Thị Ngọc Hội 4L
Nguyễn Thị Bích Uyên 4L
Nguyễn Thành Nhân 4L
Hoàng Đức Thành 5L
Nguyễn Thị Kim Hạnh 1J
Kiều Thị Mộng Huyền 1J
Phạm Thị Huyền Trâm 2J
Nghiêm Tố Quyên 2J
Ngô Thị Thanh Vân 2J
Nguyễn Trường Sơn 3J
Phạm Ngọc Lũy Tố 3J
Nguyễn Trần Thảo Linh 4J
Nguyễn Thị Kim Chi 4J
Hoàng Thị Ánh Hồng 4J
Nguyễn Thị Thanh Loan 5J
Lâm Thái Hằng 5J
Phạm Ngọc Lũy Tố 5J