Tìm Kiếm

15 tháng 8, 2014

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn của cựu ca viên Bích Uyên...
Được "xách tay" về VN bởi chị Thảo Linh - ca viên vừa kết thúc kỳ nghỉ tại Mỹ.Món quà từ phương xa.