Tìm Kiếm

20 tháng 8, 2014

Hình ảnh ĐTC Phanxicô Bế mạc Đại hội giới trẻ Công Giáo Á châu kỳ 6

ĐTC Phanxicô đã gặp gỡ Liên HĐGM Á châu và chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội giới trẻ Công Giáo Á châu kỳ 6 tại khu vực Đền Thánh Hải My (Haemi) thuộc giáo phận Đại Điền (Deajeon), Hàn Quốc.
PopeFrancis-17Aug2014-8.jpg
PopeFrancis-17Aug2014-11.jpg
PopeFrancis-17Aug2014-14.jpg
PopeFrancis-17Aug2014-13.jpg
PopeFrancis-17Aug2014-16.jpg
PopeFrancis-17Aug2014-17.jpg
PopeFrancis-17Aug2014-18.jpg