Tìm Kiếm

8 tháng 8, 2014

Mừng Bổn mạng Giáo xứ

Hội thao - những giây phút đổ mồ hôi, té lên té xuống,...nhưng luôn cười hết cỡ!
Cùng nhau xem lại nhé! (^_^)