Tìm Kiếm

5 tháng 8, 2014

Ánh Sáng Giáo Hội

Ánh Sáng Giáo Hội
(Bản dịch chính thức O Lumen)

O Lumen Ecclasiae, 
Doctor Veritatis,
Rosa Patientiae,
Ebur Castitatis,
Aquam Sapientiae
Propinasti Gratis,
Praedicator Gratiae
Nos Iunge Beatis

Ôi ánh sáng rạng soi Giáo Hội !
Thầy chân lý mở lối soi đường,
Hồng thiêng nhẫn nại ngát hương,
Ngọc ngà khiết tịnh nêu gương tinh ròng,
Nước khôn ngoan thác dòng tuôn chảy,
Cha đã ban đầy dẫy nhưng không,
Giảng truyền ơn Chúa chí công,
Cho con hợp với cộng đòan phúc nhân. Amen.


Trên nhạc nền "O Lumen", tỉnh dòng Đaminh Philippines đã giới thiệu ngắn gọn và sống động chân dung thánh Đaminh, và thấp thoáng những sứ vụ chính của Dòng. Với những lời phụ đề:

Giữa một thời đen tối của giáo hội, 
Một nhân vật xuất hiện 
Giã từ quyền lực và giàu sang
Đi tới những nơi chưa ai từng đến.

Chỉ trang bị cuốn sách và chiếc gậy
Ngài đưa tha nhân ra khỏi bóng tối đến ánh sáng
Chọn một lối sống :
Cầu nguyện, học hành, phục vụ và truyền giảng.

Ngài sáng lập một hội dòng quen gọi là Dòng Thuyết Giáo.
Gồm những người rao giảng lời đem lại ơn cứu độ.
Ánh Sáng Giáo Hội

(gxdaminh.net)