Tìm Kiếm

14 tháng 8, 2014

Kỷ niệm 42 năm khấn dòng của Cha Francis

Chúc mừng kỷ niệm 42 năm khấn dòng của Cha Francis.
Nguyện xin tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, hằng gìn giữ, nâng đỡ Cha, hầu sinh nhiều hoa trái, đem lại tin vui cho  đời.