Tìm Kiếm

16 tháng 12, 2013

The Whole World is Waiting for Love (beat)

Thông báo từ chị Tuyết Linh:
Mời mọi người nghe phần nhạc cho quen, và vui lòng thuộc lời bài hát.
- Thứ Tư 18/12/2013 ai tham gia chuong trình Thánh ca xin mời tập hát lúc 19 giờ.
- Thứ Sáu 20/12/2013 tổng duyệt lúc 19 giờ.
Xin quý anh chị vui lòng đúng giờ. Cám ơn.