Tìm Kiếm

13 tháng 12, 2013

Lệ Thủy & Tiến Dũng “góp gạo thổi cơm chung”

Loa loa loa...bà con cô bác xin lắng nghe... “làng” ta nay có tin vui...loa loa loa...rằng thì là Miss Lệ Thủy và Mr Tiến Dũng sau nhiều lần trăn trở, họp kín, họp mở, đã quyết định cùng “góp gạo thổi cơm chung”. 

Mặc dù ai cũng biết promise don't come easy, nhưng cứ chúc cho “đôi trẻ” biết giữ lời hứa đến tận lúc...rụng răng ha (là khoảng 100 tuổi gì đấy, hehe).

Và đây...hai nhân vật chính nhà ta!

Và đây...là chứng cớ! ^^

Truly Madly Deeply...  :)