Tìm Kiếm

21 tháng 12, 2013

Christmas Caroling

Mời cả nhà cùng xem lại những hình ảnh của tối qua (ngày 20/12) nhé.
Các bạn vắng mặt có thể ké chút không khí...
để cố gắng sắp xếp thời gian cùng tham gia với mọi người vào 2 tối: 22/12 và 23/12 tới...