Tìm Kiếm

2 tháng 11, 2023

THƯ MỜI

 Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae tổ chức buổi hội thảo với đề tài:

QUAN NIỆM CỦA THÁNH PHAOLÔ VỀ PHẨM GIÁ NỮ GIỚI
do Linh mục Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt, O.P. trình bày

-Thời gian: Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2023, từ 07g:30 đến 10g:30
-Địa điểm: Hội trường Trung tâm Mục vụ giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông,
                  190 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

Trân trọng kính mời và rất hân hạnh được đón tiếp quý vị.

TTTH. Sedes Sapientiae, ngày 01 tháng 11 năm 2023
Tm Ban điều hành
Đã ký
Lm. Đa Minh Lê Đức Thiện, O.P.
Phó Giám đốc