Tìm Kiếm

19 tháng 11, 2023

KÍNH CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ĐẾN CHA PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê KÍNH YÊU CỦA CHÚNG CON (20/11/2023)


“Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Kính thưa Cha, khi đọc bài thơ này, ai cũng nói với chúng con rằng đây không phải là lời chúc mừng cho Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Chúng con biết điều đó, nhưng trong tâm, chúng con cảm nhận được những gì Cha dành cho chúng con còn lớn hơn cả tình thầy trò. Đó là tình yêu, tình thương của một người Cha, người Mẹ dành cho chính những người con của mình.

Chúng con xin cảm ơn Cha rất nhiều về cả tấm lòng Cha đã thương chúng con, hướng dẫn chúng con từng bước, từ học ăn, học nói lúc ban đầu, rồi bập bẹ phát âm, đến từng bài hát Cha tập luyện cho chúng con, cho tới các lớp Giáo Huấn Xã Hôi và…..cả những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống, chúng con cũng được Cha khuyên bảo, hướng dẫn để từng bước vượt qua.

Tất cả những yêu thương đó chúng con luôn khắc ghi, chúng con hằng cầu nguyện xin Chúa luôn che trở và soi sáng cho Cha, để Cha vẫn mãi là người Cha kính yêu của chúng con. Chúng con chân thành cảm ơn Cha.

Giu-se Phạm Lập PhươngCa đoàn Thánh Linh tổng hợp