Tìm Kiếm

26 tháng 11, 2023

Ca đoàn Thánh Linh chào tạm biệt và cảm ơn Thầy Giu-se Huy và Bạn Mar-ti-nô Khôi (26/11/2023)


Hôm nay, Thánh Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ – Năm A, ca đoàn Thánh Linh chào tạm biệt và cảm ơn Thầy Giu-se Huy và Bạn Mar-ti-nô Khôi.

Chúng con luôn nhớ và cầu nguyện cho Thầy Huy và Bạn Khôi dù ở bất cứ đâu, chúng ta luôn là những người bạn đồng hành trên con đường Chúa Giê-su Ki-tô.

Trích phần cuối bài giảng Thánh Lễ hôm nay, Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê nói "Chúng ta hãy làm những việc nhỏ bé nhất với tấm lòng yêu thương vĩ đại. Amen."

Thầy Giu-se Huy

Bạn Mar-ti-nô KhôiCha Phan-xi-cô Xa-vi-ê, ca đoàn Thánh Linh chúng con cùng chụp ảnh lưu niệm 
với Thầy Giu-se Huy và Bạn Mar-ti-nô Khôi
Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp