Tìm Kiếm

9 tháng 11, 2023

Lễ viếng và cầu nguyện cho Cha Cố Giu-se Nguyễn Đức Hoà, O.P. (05/11/2023) tại Tu Viện Thánh Martin


Hôm nay, Thánh Lễ Chúa Nhựt XXXI Thường Niên Năm A, ngày 05 tháng 11 năm 2023, sau giờ Thánh Lễ, Cha Phan-xi-cô cùng đại diện ca đoàn Thánh Linh chúng con đã viếng Nghĩa Trang Tu Viện Thánh Martin, dâng lời kinh, cầu nguyện cho cho Cha Cố Giu-se Nguyễn Đức Hoà, O.P.


Chúng con cũng được cùng Cha Phan-xi-cô, kính viếng Thánh Martin, đọc kinh và dâng lời cầu nguyện cùng với Ngài.


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp