Tìm Kiếm

4 tháng 11, 2023

Bài Giảng Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm A


Linh Mục Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


❤ Quý Vị hãy "Đăng ký" để nhận những video mới nhất từ Truyền Thông Đa Minh - Ba Chuông. ☑️ Đăng ký kênh: https://gxdaminh.net/youtube ☑️ Fanpage: https://gxdaminh.net/facebook ☑️ Website: https://gxdaminh.net Bản quyền © thuộc Truyền Thông Đa Minh - Ba Chuông, Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Xin không đăng tải lại ở các kênh khác. Chân thành cám ơn.