Tìm Kiếm

31 tháng 5, 2023

The Holy Spirit Choir’s XI Patron Feast Day and Foundation Anniversary (May 28, 2023)

Ca đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Cha Giuse và Cha Phanxico

Kỷ Niệm Ngày Bổn Mạng & Sinh Nhật lần thứ XI của Ca Đoàn Thánh Linh (28/05/2023) - 
Hành trình 11 năm

Kỷ Niệm Ngày Bổn Mạng & Sinh Nhật lần thứ XI của CĐ Thánh Linh-
Tâm tình của các ca viên từ phương xa


Hình ảnh Thánh Lễ Bổn Mạng & Sinh Nhật Lần thứ 11 và Tiệc MừngCa đoàn Thánh Linh tổng hợp