Tìm Kiếm

17 tháng 5, 2023

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ GIUSE NGUYỄN ĐỨC HOÀ, O.P.

 

Cha Cố Giuse là vị sáng lập Ca đoàn Thánh Linh của chúng con (Holy Spirit Choir), chúng con phục vụ Thánh Lễ tiếng Anh từ ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2012 đến hiện nay.
Chúng con xin tri ân Cha cố Giuse và chúng con luôn nhớ và cầu nguyện cho Cha cố kính yêu của chúng con.
Hôm nay ngày 16/05/2023, Cha cố đã về với Chúa, chúng con được Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê quy tụ cùng hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha cố vào lúc 20 giờ.
Trước khi bắt đầu Thánh Lễ, đại diện ca đoàn chúng con là 10 vị dâng hương lên Cha cố và lãng hoa để biểu lộ tâm tình con thảo kính dâng lên Cha cố Giuse kính yêu của chúng con.

Cha Phan-xi-cô chia sẻ tâm tình với Cha cố Giuse trước khi bắt đầu Thánh Lễ.


Anh Chương, đọc bài I trong Thánh Lễ.Phần Đáp Ca - "Save Your People"


Bài giảng của Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ, Cha chia sẻ những kỷ niệm thân thương cùng Cha cố Giuse và ca đoàn Thánh Linh

Trước khi ban phép lành kết lễ, Cha Vinh Sơn đã thay lời quý Cha để nói lời chia sẻ và cảm ơn Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê cùng ca đoàn Thánh Linh.

Trong khi ca đoàn hát bài kết lễ thì Cha Phan-xi-cô đã đứng bên Cha cố Giuse tâm sự cùng Ngài.


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp