Tìm Kiếm

14 tháng 5, 2023

CHÚC MỪNG NGÀY CỦA MẸ

 Hôm nay, Chúa Nhựt VI Mùa Phục Sinh, năm A, ngày 14 tháng 5 năm 2023, Chúa Nhựt II trong tháng Năm, cũng là Ngày Của Mẹ.

Ca đoàn Thánh Linh chúng con cùng quý cộng đoàn hiệp dâng Thánh Lễ, kính dâng Đức Mẹ Maria những bông hoa hồng tươi, chúng con xin tạ ơn Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ cũng là Mẹ kính yêu của chúng con. Chúng con xin Đức Mẹ Maria nhận tấm lòng của chúng con kính dâng.
Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp