Tìm Kiếm

18 tháng 5, 2023

BUỔI ĐỌC KINH MÂN CÔI CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ GIUSE NGUYỄN ĐỨC HOÀ, O.P.

 Hôm nay, ngày 18/05/2023, sau buổi tập hát, Cha Phan-xi-cô và chúng con đã viếng thăm và đọc Kinh Mân Côi, chúng con nhờ Đức Mẹ chuyển cầu "Chúng con cầu xin Chúa thương Cha cố Giuse".Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp