Tìm Kiếm

2 tháng 7, 2020

Nam Giới Ở Israel Kêu Cứu Vì Bị ...Phụ Nữ Ức Hiếp Quá Sức Chịu Đựng

Đàn ông nào bất luận ở đâu mà có thói xấu cậy mình có cơ bắp hay  bắt nạt phụ nữ nên cho chuyển hộ khẩu sang Israel hết!

No Woman, No Crime: Israeli Men, legally harassed by women - YouTube