Tìm Kiếm

29 tháng 7, 2020

LHS Thứ Tư sau Chúa Nhật XVII TN: CHỌN NƯỚC THIÊN CHÚA NHƯ BÁU VẬT DUY NHỨT TRÊN ĐỜI


LHS Thứ Tư sau Chúa Nhật XVII TN: CHỌN NƯỚC THIÊN CHÚA NHƯ BÁU VẬT DUY NHỨT TRÊN ĐỜI - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com