Tìm Kiếm

4 tháng 7, 2020

Giãn Cách Xã Hội Lần II

Giáo Phận Tucson, Bang Arizona, Hoa Kỳ, trở thành nơi đầu tiên ở Mỹ, và có lẽ trên thế giới, vừa quyết định ngưng Thánh Lễ có giáo dân và trở lại thời kỳ thờ phượng online, bắt đầu từ 1 tháng 7, 2020:
https://diocesetucson.org/stayhealthy

DIOCESE OF TUCSON GUIDELINES FOR CORONAVIRUS (COVID-19)

Bishop Edward Weisenburger has suspended public worship throughout the Diocese of Tucson, effective July 1, 2020, due to the current pandemic. This page was last updated July 1, 2020 at 9:00 AM.