Tìm Kiếm

30 tháng 7, 2020

LHS Thứ Năm sau Chúa Nhật XVII TN: NƯỚC TRỜI PHẢI LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU


LHS Thứ Năm sau Chúa Nhật XVII TN: NƯỚC TRỜI PHẢI LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com