Tìm Kiếm

31 tháng 3, 2016

ĐỪNG BAO GIỜ THẤT VỌNG VỀ TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA

Kết quả hình ảnh cho tinh thuong cua Chua

+ Một lần con sa ngã, phạm tội. Con học được lòng thương xót của Chúa tha thứ cho con.
+ Một lần con yếu đuối. Con học được sức mạnh của niềm phó thác và tin tưởng vào tình thương của Ngài.
+ Một lần con thất bại. Con học được niềm tin phải vươn lên.
+ Một lần con đau khổ, bệnh tật. Con học được sự vâng phục thánh ý Chúa trên cuộc đời mình.
+ Một lần con vấp ngã. Con học được cách đứng lên.
+ Một lần con cảm thấy mặc cảm, tự ti… Con học được cách vượt qua và cố gắng thể hiện.
Lạy Chúa, đừng bao giờ để con thất vọng vào tình thương của Chúa. Vì nơi Chúa, con có nguồn sức mạnh và ủi an. Amen.
- ĐaMinh Minh -