Tìm Kiếm

22 tháng 3, 2016

CA ĐOÀN THÁNH LINH CHÀO ĐÓN ĐỨC CHA COSMA HOÀNG VĂN ĐẠT


CA ĐOÀN THÁNH LINH CHÚNG CON RẤT VUI MỪNG
VÌ CÓ DỊP ĐƯỢC GẶP GỠ THÂN MẬT VỚI
ĐỨC CHA COSMA HOÀNG VĂN ĐẠT










Ca đoàn Thánh Linh chúng con xin dâng Đức Cha Cosma lên Đức Mẹ Maria Rất Thánh Mân Côi, chúng con nguyện xin Mẹ Maria luôn đồng hành cùng Đức Cha trong mọi sứ vụ của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, đặc biệt là Giáo Phận Bắc Ninh.

The Holy Spirit Choir