Tìm Kiếm

24 tháng 3, 2016

CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA


Ca Đoàn Thánh Linh - CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA vào lúc 16h-17h ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (25/3/2016) tại Nhà Nguyện Giáo Xứ ĐaMinh Ba Chuông.
Thân mời các ca viên cùng tham dự.
The Holy Spirit Choir